Loader

Ako si správne vybrať poistenie vozidla

Ako si správne vybrať poistenie vozidla

Ako si správne vybrať poistenie vozidla

 

V dnešnej dobe je pri evidencii vozidla povinnosť mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP).  Poisťovne na Slovensku ponúkajú širokú škálu poistení a taktiež pripoistení, ktorými viete ochrániť svoje vozidlo. Toto poistenie je ale vždy späté so vstupnými parametrami vášho vozidla, ktoré sa zadávajú do tzv. cenovej kalkulačky, ktorá slúži na výpočet výšky poistného, ktorú potom musí majiteľ vozidla povinne platiť. Pri zadávaní technických parametrov vozidla sa výška poistného mení.

 

Je možné si vybrať z viacero možností  poistenia, pričom tými najbežnejšími sú:

 

  • Povinné zmluvné poistenie – je to vlastne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a teda pokrýva škody, ktoré vodič spôsobil tretej osobe pri prevádzke vozidla. Toto poistenie je povinné!
  • Havarijné poistenie – toto poistenie poskytuje ochranu majiteľovi vozidla v prípade ak dôjde k poistnej udalosti. Pokrýva krádež, vandalizmus, poškodenie živelnou pohromou alebo stret so zverou. Výhodou je, že asistenčné služby poskytnú náhradné vozidlo v prípade poruchy vášho vozidla pokým nebude opravené.

 

Poisťovne na Slovensku taktiež ponúkajú rôzne možnosti pripoistenia vozidla ako sú :

 

  • Poistenie čelného skla – kryje výhľadové sklá auta proti zničeniu alebo poškodeniu
  • Poistenie proti výtlkom – kryje škody na disku, pneumatike a náklady na geometriu
  • Poistenie proti živlom – kryje škody na vozidle spôsobené prírodnými živlami
  • Poistenie stretu so zverou – kryje škody na vozidle spôsobené stretom s akoukoľvek zverou
  • Poistenie úrazu vodiča – vyplatenie odškodného pri hospitalizácii, trvalých následkoch alebo smrti v dôsledku úrazu

 

Pri výbere toho správneho poistenia je potrebné mať na pamäti tú skutočnosť, že čo sa stane, ak skutočne dôjde k poistnej udalosti (ak mi vozidlo ukradnú, prípadne nastane na vozidle totálna škoda) a človek nemá možnosť náhradného vozidla. Preto je potrebné držať sa hesla „najlacnejšie nie je vždy najlepšie“.  Tým pádom je na mieste vyhľadanie poradcu, ktorý nám dokáže zodpovedať všetky dôležité otázky, ktoré si kladieme pri výbere toho správneho poistenia, pretože mnohé poisťovne ponúkajú len to svoje portfólio poskytovaných služieb. Poradca nám dokáže podľa zadaných kritérií vyhľadať to práve poistenie ušité každému na mieru, pretože nespolupracuje len s jednou poisťovňou, ale má možnosť spolupráce s viacerými poisťovňami a tým pádom má oveľa širší rozhľad o viacerých druhoch poistenia a pripoistenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Top